Tiêu đề đề cập đến thiết kế ghế sofa thuyền bởi vì đây thực sự là thiết kế ghế sofa với hình chiếc thuyền. Câu hỏi là liệu chúng có nổi? Câu trả lời là có, nó hoạt động. Nếu bạn bị kẹt trong lũ quét, hãy gỡ bỏ những chiếc nệm, bạn sẽ có một con thuyền!

Thiết kế không chỉ chú ý đến hình thức đẹp, mà đôi khi còn chú trọng đến chức năng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn sống trong môi trường dễ bị lụt lội, xem như bạn cũng đã có sự chuẩn bị để ứng phó với tình hình.

kientrucnhangoi-sofa-thuyen-01

kientrucnhangoi-sofa-thuyen-02

kientrucnhangoi-sofa-thuyen-03

Bài viết: Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế: Yang Bong Yoel

Nguồn: sweet house decorating