Mộc mạc, giản dị và biệt lập nhưng vẫn nền nã với xung quanh; ngôi nhà với mái ngói đỏ rêu phong đi cùng năm tháng.

Bài viết cùng chủ đề : Biệt thự phố (1); Biệt thự Phố (3)

kientrucnhangoi-btp-01-011 kientrucnhangoi-btp-01-021 kientrucnhangoi-btp-01-031

 


Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Hình ảnh : Thùy Nguyễn

Nguồn : kientrucnhangoi.