Ngôi nhà ngoài Kiến trúc đẹp cần có Cổng và Hàng rào “ton sur ton” để tôn lên vẻ đẹp và sự bề thế. Dưới đây là một số gợi ý để Quí vị có thêm những mẫu Cổng và Rào đẹp, ưng ý, phù hợp cho ngôi nhà mình ngoài chứng năng chính là bảo vệ lãnh thổ và sự riêng tư.

kientrucnhangoi-congrao-01 kientrucnhangoi-congrao-02 kientrucnhangoi-congrao-03 kientrucnhangoi-congrao-04 kientrucnhangoi-congrao-05 kientrucnhangoi-congrao-06 kientrucnhangoi-congrao-07 kientrucnhangoi-congrao-08 kientrucnhangoi-congrao-09 kientrucnhangoi-congrao-10 kientrucnhangoi-congrao-11 kientrucnhangoi-congrao-12 kientrucnhangoi-congrao-13 kientrucnhangoi-congrao-14

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Hỉnh ảnh : Thùy Nguyễn

Nguồn : kientrucnhangoi.