Tắm & Thư giãn (1)

Các mẫu thiết kế lần này xin giới thiệu đến quí vị & các bạn phòng tắm với các view nhìn hướng ra ngoải : ngoại thất sân vườn, cảnh quan và đường phố với các đơn vị ở biệt lập.

kientrucnhangoi-phongtam-6

kientrucnhangoi-phongtam-10

kientrucnhangoi-phongtam-12

kientrucnhangoi-phongtam-14

kientrucnhangoi-phongtam-16

kientrucnhangoi-phongtam-18

kientrucnhangoi-phongtam-20

kientrucnhangoi-phongtam-22

kientrucnhangoi-phongtam-24

kientrucnhangoi-phongtam-26

kientrucnhangoi-phongtam-28

kientrucnhangoi-phongtam-30

This slideshow requires JavaScript.

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Nguồn : freshome