Công trình đã sử dụng cây tre (tầm vông), một loại vật liệu có sẵn ở địa phương, mang sắc thái dân tộc phong phú làm vật liệu chủ yếu. Giải pháp kiến trúc phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nước ta, lấy nước và thông gió tự nhiên để làm mát công trình, giảm giá thành xây dựng và vận hành. Tác phẩm có hàm lượng sáng tạo nghệ thuật cao.

Bài viết cùng chủ đề : Bar Gió và Nước

Nội – ngoại thất, cảnh quan và sân vườn

wNw Cafe 01 wNw Cafe 02 wNw Cafe 03 wNw Cafe 04 wNw Cafe 05 wNw Cafe 08

wNw Cafe 06 wNw Cafe 07 wNw Cafe 09Mặt bằng

wNw Cafe 0-detail-plan wNw Cafe 0-site-planBài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Võ Trọng Nghĩa Architects

Hình ảnh : Dinh Thu Thuy, Hiroyuki Oki

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi.

Panel 00-53