Bài viết cùng Chủ đề : Nhà Đồng quê Âu Mỹ #1

Tiếp theo các hình ảnh mẫu nhà thiết kế đồng quê Âu Mỹ, kỳ này xin giới thiệu đến quí vị và các bạn những mẫu thiết kế đa dạng của kiểu nhà đồng quê phong cách hiện đại.

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-04-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-06-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-08-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-11-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-13-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-16-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-18-Copy

kien-truc-biet-thu-nha-vuon-21-Copy

This slideshow requires JavaScript.

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Nguồn : Tổng hợp; trang kim