Jérémie Koempgen Architects cùng với Fuga, đã thiết kế lại một trang trại lâu năm ở Morzine, Pháp, có tên gọi biệt thự Solaire. Ngôi nhà được cho thuê sử dụng như một biệt thự nghỉ dưỡng.

Chất liệu được sử dụng cho ngôi nhà là bê tông và gỗ. Ngôi nhà có vẻ đẹp dung dị và không kém phần sang trọng của một ngôi nhà đồng quê.

Ngoại thất và cảnh quan

Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 01Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 02

Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 03 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 04 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 05 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 06 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 07 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 08 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 09 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 010

Nội thất

Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 011 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 012 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 013 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 014 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 015 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 016 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 017 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 018 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 019 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 020 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 021 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 022 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 023 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 024

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 025 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 026 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 027 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 028 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 029 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 030 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 031 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 032 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 033 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 034 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 035 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 036 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 037 Villa Solaire by Jérémie Koempgen Architectects (JKA) + FUGA 038

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Jérémie Koempgen Architects (JKA) + FUGA

Hình ảnh : Julien Lanoo

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp