Đây là các mẫu thiết kế chọn lọc từ Kiến trúc Nhà ngói @ Design Group hoàn thành trong năm 2013. Các mẫu nhà ở giới thiệu chủ yếu về nhà phố, biệt thự và nhà ở sân vườn.

(Click tiêu đề / ảnh để xem chi tiết).

KTNN : 2013-01

?????????????? ??????????????

KTNN : 2013-02

?????????????? ??????????????

KTNN : 2013-03

????????????????????????????

KTNN : 2013-04

?????????????? ??????????????

KTNN : 2013-05

??????????????

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Kiến trúc Nhà ngói @ Design Group

Hình ảnh : courtesy of KTNN @ DG

Nguồn : nhangoi.