Fallingwater hoặc Kaufmann Residence là ngôi nhà được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright, năm 1935 ở vùng quê phía Tây Nam Pennsylvania, Mỹ. Ngôi nhà được xây dựng một phần trên thác nước Bear Run, quận Fayette, Pennsylvania, cao nguyên Laurel thuộc dãy núi Allegheny.

Ngôi nhà được ngợi khen từ giới chuyên môn từ khi hoàn thành, được liệt kê vào danh sách của Smithsonian’s Life “28 địa điểm cần ghé thăm trước khi chết”. Ngôi nhà cũng được liệt kê vào danh sách danh thắng lịch sử quốc gia (National Historic Landmark) vào năm 1966, tác phẩm tốt nhất của Kiến trúc Mỹ 2007 và được xếp vào Danh sách Kiến trúc Yêu thích của Mỹ hạng thứ 29 của Hiệp hội Kiến trúc Mỹ (AIA). (Nguồn : Wikipedia Tiếng Anh)

Mô hình

LLoyd-Waterfall-11

Llyods-Water-Creation3D film

Hình ảnh

Tham quan

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : wikipedia

Nguồn : youtube (video);

Andrew van der Westhuyzen’s replica (mô hình)