Mái hiên là nơi bạn có thể trồng một vườn hoa xinh đẹp, tiếp những vị khách đáng yêu, ngồi thưởng thức ly cà phê sáng, hay ngồi tán gẫu với người thân …

Mái hiên, biết đâu lại là không gian thú vị nhất ngôi nhà bạn thì sao?

(Tiếp theo và hết)

kientrucnhangoi-mai-hien-016

kientrucnhangoi-mai-hien-017

kientrucnhangoi-mai-hien-018

kientrucnhangoi-mai-hien-019

kientrucnhangoi-mai-hien-020

kientrucnhangoi-mai-hien-021

kientrucnhangoi-mai-hien-022

kientrucnhangoi-mai-hien-023

kientrucnhangoi-mai-hien-024

kientrucnhangoi-mai-hien-025

kientrucnhangoi-mai-hien-026

kientrucnhangoi-mai-hien-027

kientrucnhangoi-mai-hien-028

kientrucnhangoi-mai-hien-029

kientrucnhangoi-mai-hien-030

kientrucnhangoi-mai-hien-031

kientrucnhangoi-mai-hien-032

kientrucnhangoi-mai-hien-033

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Nguồn : shelter