Mái hiên là nơi bạn có thể trồng một vườn hoa xinh đẹp, tiếp những vị khách đáng yêu, ngồi thưởng thức ly cafe sáng, hay ngồi tán gẫu với người thân …

Mái hiên, biết đâu lại là không gian thú vị nhất ngôi nhà bạn thì sao?

kientrucnhangoi-mai-hien-01

kientrucnhangoi-mai-hien-02

kientrucnhangoi-mai-hien-03

kientrucnhangoi-mai-hien-04

kientrucnhangoi-mai-hien-05

kientrucnhangoi-mai-hien-06

kientrucnhangoi-mai-hien-07

kientrucnhangoi-mai-hien-08

kientrucnhangoi-mai-hien-09

kientrucnhangoi-mai-hien-010

kientrucnhangoi-mai-hien-011

kientrucnhangoi-mai-hien-012

kientrucnhangoi-mai-hien-013

kientrucnhangoi-mai-hien-014

kientrucnhangoi-mai-hien-015

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Nguồn : shelter