Stephanie Horowitz thuộc ZeroEnergy Design đã hoàn thành Passive House, ngôi nhà Rhode Island, Mỹ.

Nằm trong một vùng biển với tính năng và hiệu quả sử dụng không gian trong một gói nhỏ, ngôi nhà được thiết kế với kiểu dáng đẹp, đơn giản với cấu trúc tường hồi và mái ngói, thỏa mãn các yêu cầu sử dụng với tiêu chuẩn nhà năng lượng thụ động (Passive). Kết quả là một ngôi nhà được sử dụng cho 6 thành viên, năng lượng tiêu thụ ít hơn 86% so với một ngôi nhà mới được xây dựng tương tự.

Ngoại thất ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

Nội thất

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Bài viết : Kiến trúc nhà ngói @

Thiết kế : Stephanie Horowitz thuộc ZeroEnergy Design

Hình ảnh : Greg Premru

Thông tin : home-adore

Nguồn : kientrucnhangoi.

Panel 00-54