Nhà Nông trại có lịch sử từ thế kỷ 17 được thiết kế cải tạo bởi CCD Architects  tọa lạc tại St Saviour, Jersey, Channel Islands (Quần đảo Eo Biển – theo wikipedia – Tiếng Việt).

Ngoại thất

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Maison Frie au Four là một trang trại lớn thế kỷ 17. Bố cục ban đầu của ngôi nhà gồm 5 phần điển hình, 2 tầng nhà ngang kiểu Guernsey truyền thống với 2 tầng mở rộng phía sau thế kỷ 19, nhà bếp mở rộng và một vài gian phụ nhỏ.

Nội thất

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : CCD Architects

Hình ảnh : Tom Warry

Thông tin : home-adore

Nguồn : kientrucnhangoi.

Panel 00-51