Gaurav Roy Choudhury có trụ sở tại Bangalore đã thiết kế Lateral house / Nhà ngang. Hoàn thành năm 2013, ngôi nhà 335 m2 đương đại này  nằm ở Bangalore, Ấn Độ.

Nội thất với mặt bằng mở với các sàn lửng cho phép tầm nhìn tập trung và hướng trung tâm nhà, tạo ra một không gian rộng và thoáng.

Ngoại thất

???????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Nội thất

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

lateral-house-18- lateral-house-19- lateral-house-20 lateral-house-21 lateral-house-22 lateral-house-23 lateral-house-24

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Gaurav Roy Choudhury

Hoàn thành : 2013; diện tích : 335 m2

Hình ảnh : Tina Nandi

Nguồn : home-dsgn