Loft ESN là dự án căn hộ tọa lạc tại Esslingen, Đức.

Được thiết kế bởi Ippolito Fleitz Group, căn hộ hoàn thành năm 2014.

Nội thất

Loft-ESN-01 Loft-ESN-02 Loft-ESN-03 Loft-ESN-04 Loft-ESN-05 Loft-ESN-06 Loft-ESN-07 Loft-ESN-08 Loft-ESN-09 Loft-ESN-10 Loft-ESN-11 Loft-ESN-12 FB Loft-ESN-13 Loft-ESN-14 Loft-ESN-15 Loft-ESN-16 Loft-ESN-17 Loft-ESN-18 Loft-ESN-19 Loft-ESN-20 Loft-ESN-21 Loft-ESN-22 Loft-ESN-23 Loft-ESN-24 Loft-ESN-25 Loft-ESN-26 Loft-ESN-27 Loft-ESN-28 Loft-ESN-29 Loft-ESN-30 Loft-ESN-31 Loft-ESN-32Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Ippolito Fleitz Group

Hình ảnh : Zooey Braun

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp