Công ty kiến trúc Ý Studiota đã thiết kế dự án House Studio / Căn hộ Studio.

Nằm ở Via Bertola, Turin, Ý, căn hộ 85 m2 2 phòng ngủ này đã được cải tạo lại toàn bộ với tổng chi phí là 80.000 €.

Nội thất

House-Studio-00 House-Studio-02 House-Studio-02-4 House-Studio-02-5 House-Studio-02-6 House-Studio-03 House-Studio-04 House-Studio-08 House-Studio-11-0 House-Studio-11-1 House-Studio-12 House-Studio-13 House-Studio-15 House-Studio-15-1 House-Studio-16 House-Studio-17 House-Studio-19 House-Studio-20 House-Studio-22 House-Studio-23 House-Studio-23-1 House-Studio-24 House-Studio-25 House-Studio-26Mặt bằng, mặt cắt và mô hình

House-Studio-30 House-Studio-31 House-Studio-32 House-Studio-33 House-Studio-34 House-Studio-35 House-Studio-36Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Studioata

Hình ảnh : Beppe Giadino

Thông tin : home-dsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.