La Casa Belleza là nhà ở với nội thất phong cách chiết trung, được thiết kế bởi Vick Vanlian Architecture; tọa lạc tại Beirut, Liban.

Nội thất

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Vick Vanlian Architecture

Hình ảnh : courtesy of Vick Vanlian Architecture

Thông tin : home-adore

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp