Căn hộ mang phong cách chiết trung đầy sáng tạo này nằm ở Beirut, Lebanon, đã được hoàn thành trong thời gian gần đây bởi Vick Vanlian Architecture.

Nội thất

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Vick Vanlian Architecture

Hình ảnh : courtesy of Vick Vanlian

Thông tin : home-adore

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp