Residence in Pardes Hanna là nhà ở được thiết kế bởi Saab Architects, có trụ sở tại Israel.

Hoàn thành vào năm 2012, ngôi nhà có diện tích 290 m2.

Ngoại thất

Residence-in-Pardes-Hanna-01 Residence-in-Pardes-Hanna-02 Residence-in-Pardes-Hanna-03 Residence-in-Pardes-Hanna-04 Residence-in-Pardes-Hanna-05 Residence-in-Pardes-Hanna-06 Residence-in-Pardes-Hanna-07 Residence-in-Pardes-Hanna-08Residence-in-Pardes-Hanna-22 Residence-in-Pardes-Hanna-23 Residence-in-Pardes-Hanna-24 Residence-in-Pardes-Hanna-25 Residence-in-Pardes-Hanna-26 Residence-in-Pardes-Hanna-27Nội thất

Residence-in-Pardes-Hanna-09 Residence-in-Pardes-Hanna-10 Residence-in-Pardes-Hanna-11 Residence-in-Pardes-Hanna-12 Residence-in-Pardes-Hanna-13 Residence-in-Pardes-Hanna-14 Residence-in-Pardes-Hanna-15 Residence-in-Pardes-Hanna-16 Residence-in-Pardes-Hanna-17 Residence-in-Pardes-Hanna-18 Residence-in-Pardes-Hanna-19 Residence-in-Pardes-Hanna-20 Residence-in-Pardes-Hanna-21Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : SaaB Architects

Hoàn thành : 2012; Diện tích : 290 m2

Hình ảnh : courtesy of SaaB Architects

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-52