Alexander Brenner Architects có trụ sở đặt tại Stuttgart đã thiết kế Oberen Berg House.

Hoàn thành vào năm 2007, ngôi nhà ba tầng hiện đại này nằm ở Stuttgart, Đức.

Ngoại thất, cảnh quan

Nội thất

Mặt bằng và mặt cắt

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Alexander Brenner Architects

Hình ảnh : courtesy of Alexander Brenner Architects

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp