ZwischenRaum, một dự án nhà ở cải tạo, tọa lạc ở ở Regensburg, Đức, được thực hiện bởi Fabi Architekten.

Được xây dựng vào những năm 1930, hoàn thành sửa chữa vào năm 2012.

Ngoại thất và sân vườn

Zwischen-Raum-01 Zwischen-Raum-02 Zwischen-Raum-10 Zwischen-Raum-11 Zwischen-Raum-12 Zwischen-Raum-13Nội thất

Zwischen-Raum-03 Zwischen-Raum-04 Zwischen-Raum-05 Zwischen-Raum-06 Zwischen-Raum-07 Zwischen-Raum-08 Zwischen-Raum-09

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Fabi Architekten

Hoàn thành : 2012

Hình ảnh : courtesy of Fabi Architekten

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55