Ngôi nhà có lịch sử lâu đời này nằm ở Villennes-sur-Seine, Pháp đã được thiết kế lại toàn bộ bởi Olivier Chabaud Architecte.

Phối cảnh, ngoại thất, cảnh quan và sân vườn

008-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 009-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 014-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 011-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecteNội thất

001-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 002-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 003-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 004-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 005-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 006-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 007-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 010-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 015-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 016-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecteMặt bằng

012-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecte 013-villennessurseine-residence-olivier-chabaud-architecteBài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Olivier Chabaud Architecte

Hình ảnh : Olivier Chabaud

Thông tin : homeadore

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-52