Checkwitch Poiron Architects đã thiết kế Double High House, ngôi nhà tọa lạc tại Nanaimo, British Colombia, Canada.

Ngoại thất

dh_190714_01 dh_190714_02

Nội thất

dh_190714_03 dh_190714_04 dh_190714_05 dh_190714_06 dh_190714_07 dh_190714_08 dh_190714_09Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Checkwitch Poiron Architects

Hình ảnh : Concept Photography

Thông tin : contemporist

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp