Maria Castelló Martínez đã thiết kế cải tạo mở rộng cho  một ngôi nhà bằng đá truyền thống nằm trên đảo Formentera của Tây Ban Nha.

Phối cảnh, ngoại thất, cảnh quan và sân vườn

Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_01 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_02 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_03 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_04 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_06 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_07 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_08 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_09Nội thất

Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_10 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_11 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_12 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_13 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_14 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_15 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_16 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_17 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_18 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_19 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_20 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_21 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_22 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_23 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_24 Can Manuel d’en Corda by Marià Castelló Martínez_25Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

corda-30-1150x777 corda-31-1150x783 corda-32-1150x764 corda-33-1150x783 corda-34-1150x763 corda-35-1150x784 corda-36-1150x772 corda-37Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Marià Castelló Martínez

Hình ảnh : Estudi EPDSE

Thông tin : contemporist

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp