Ngôi nhà tọa lạc tại quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Thách thức của việc thiết kế là xem xét các nhu cầu ở, không gian  riêng tư và mối liên hệ với bên ngoài, tất cả trong một diện tích hẹp; đồng thời giải quyết các vấn đề kiến trúc mang tính địa phương.

Câu hỏi đặt ra là làm sao có thể sống trong một diện tích 3×10 m mà vẫn cung cấp đầy đủ các không gian ở, sự riêng tư và tiện ích,.. một cách tối ưu ?

Ngoại thất

3x10-house-dd-concept_1976 3x10-house-dd-concept_portada_23283x10-house-dd-concept_2308Nội thất

3x10-house-dd-concept_1737 3x10-house-dd-concept_1756 3x10-house-dd-concept_1780 3x10-house-dd-concept_1788 3x10-house-dd-concept_1796 3x10-house-dd-concept_1831 3x10-house-dd-concept_1837 3x10-house-dd-concept_1995 3x10-house-dd-concept_2049 3x10-house-dd-concept_2075 3x10-house-dd-concept_2081 3x10-house-dd-concept_2086 3x10-house-dd-concept_2112 3x10-house-dd-concept_2156 3x10-house-dd-concept_2182 3x10-house-dd-concept_2191 3x10-house-dd-concept_2196 3x10-house-dd-concept_2203 3x10-house-dd-concept_2240 3x10-house-dd-concept_2298 3x10-house-dd-concept_2342 3x10-house-dd-concept_8732 3x10-house-dd-concept_8793 3x10-house-dd-concept_8871Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

3x10-house-dd-concept_a1  3x10-house-dd-concept_a4 3x10-house-dd-concept_a3 3x10-house-dd-concept_a23x10-house-dd-concept_a5Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : DD concept

Hoàn thành : 2014

Diện tích : 110 m2

Hình ảnh : Hiroyuki Oki

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp