Nằm trong vùng Horizonte, Minas Gerais thuộc Brazil, ngôi nhà 500 m2 này được tạo ra bởi David Guerra Architecture and Interior.

The Forest House hoàn thành năm 2005, giới thiệu một sự pha trộn mới mẻ giữa thiết kế cổ điển và đương đại trong sự hài hòa với bao cảnh thiên nhiên xung quanh nó.

Ngoại thất

forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-01 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-02 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-03 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-04 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-05 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-06 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-07 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-08 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-09 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-10 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-11Nội thất

forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-12 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-13 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-14 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-15 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-16 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-17 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-18 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-19 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-20 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-21 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-22 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-23 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-24 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-25 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-26 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-27 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-28 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-29 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-30 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-31 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-32 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-33 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-34 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-35Mặt bằng và mặt cắt

forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-36 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-37 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-38 forest-house-in-horizonte-by-david-guerra-39

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : David Guerra Architecture and Interior

Hoàn thành : 2005

Diện tích : 500 m2

Hình ảnh : Jomar Bragança

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-53