Ngoại thất

modern-tube-house-mimanystudio-real_main_facadeNội thất modern-tube-house-mimanystudio-real_corridor modern-tube-house-mimanystudio-real_dinign_1a modern-tube-house-mimanystudio-real_dining_at_night modern-tube-house-mimanystudio-real_dining_daylight modern-tube-house-mimanystudio-real_portada_dining_1b modern-tube-house-mimanystudio-real_door_entrance modern-tube-house-mimanystudio-real_kitchen_open modern-tube-house-mimanystudio-real_link_garden_from_dining_table modern-tube-house-mimanystudio-real_living_open modern-tube-house-mimanystudio-real_living_open_1 modern-tube-house-mimanystudio-real_living_open_2

Từ Kiến ​​trúc sư.

The Modern Tube House / Nhà Ống Hiện đại là ngôi nhà được mô hình hóa từ ngôi nhà ống truyền thống Hà Nội. Những ngôi nhà này rất dài và sâu đến nỗi họ thường có sân nội bộ để cung cấp ánh sáng và thông gió tự nhiên ở các vị trí trung tâm. Hành lang ngôi nhà là một lối giao thông liên kết giữa bên trong và bên ngoài, không gian bên ngoài và không gian bên trong.

Chúng tôi đã thực hiện mô hình bản địa này và cập nhật nó. Không chỉ tiếp cận theo phương pháp truyền thống, chúng tôi giới thiệu một yếu tố thứ hai, yếu tố Nhật Bản điển hình : các bức tường chuyển dịch, là các bức vách có thể đóng mở hoặc trong suốt.

Ngay cả các khoảng trống cũng được coi như một mô thức xây dựng. Các không gian sinh hoạt chung trong nhà là phòng ăn gia đình. Phòng này nằm ở trung tâm của ngôi nhà, giữa hai khoảng sân trong và một gian nhà gạch.

Để làm nổi bật ý nghĩa của các không gian mở trung tâm, khung kết cấu cho phần nhà nhà kính là thép, không giống các phần còn lại của ngôi nhà, đó là bê tông. Bằng cách này, phần kết cấu của ngôi nhà đáp ứng các sắc thái khác nhau trong các thiết kế ý tưởng kiến trúc.

Mặt bằng và mặt cắt

modern-tube-house-mimanystudio-real_ground_floor_plan modern-tube-house-mimanystudio-real_first_floor_plan modern-tube-house-mimanystudio-real_roof_plan modern-tube-house-mimanystudio-real_section_a1  modern-tube-house-mimanystudio-real_section_b1 modern-tube-house-mimanystudio-real_section_b2Mô hình

modern-tube-house-mimanystudio-real_model_research_1 modern-tube-house-mimanystudio-real_model_research_2Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : MimANYSTUDIO + REAL

Hoàn thành : 2015

Diện tích đất : 250 m2

Hình ảnh : courtesy of MimANYSTUDIO

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55