Ngoại thất

saigon-house-a21studio_12 saigon-house-a21studio_22Nội thất

saigon-house-a21studio_42 saigon-house-a21studio_52 saigon-house-a21studio_62 saigon-house-a21studio_72 saigon-house-a21studio_82 saigon-house-a21studio_92 saigon-house-a21studio_102 saigon-house-a21studio_112 saigon-house-a21studio_122 saigon-house-a21studio_132 saigon-house-a21studio_142 saigon-house-a21studio_152 saigon-house-a21studio_162 saigon-house-a21studio_172 saigon-house-a21studio_182 saigon-house-a21studio_192 saigon-house-a21studio_portada_32Từ Kiến trúc sư

Saigon House là công trình hoài niệm về không gian xưa cũ của Saigon – Gia Định xưa mà điển hình là Vân Đường phủ, 1 kiệt tác kiến trúc của dân chơi Vương Hồng Sển.

Saigon House cũng là tình yêu của chúng tôi đối với những con hẻm Saigon: tràn ngập nắng mưa, thanh bình và đầy mơ mộng.

Mô hình

saigon-house-a21studio_detail2 saigon-house-a21studio_model2Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : a21 studio

Hoàn thành : 2015

Diện tích đất : 3×15 m

Hình ảnh : Quang Trần

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55

Lưu