Sawyer Residence là ngôi nhà cải tạo được hoàn thiện vào năm 2014, tọa lạc tại Los Angeles, California, Mỹ; thiết kế bởi Rachlin Partners.

Ngoại thất

001-sawyer-residence-rachlin-partners 002-sawyer-residence-rachlin-partners 004-sawyer-residence-rachlin-partners 005-sawyer-residence-rachlin-partners work_sawyer_house_4 003-sawyer-residence-rachlin-partnersSawyer House là ngôi nhà với mái ngói tường hồi chữ A, được hình thành từ những năm 50. Sau 1994, ngôi nhà bị hư hại nặng do một trận động đất. Việc cải tạo bắt đầu với các khung kèo, nền móng và tường hồi và mái được giữ lại. Nội thất được thay đổi cho phù hợp với phong cách đương đại.

Nội thất

006-sawyer-residence-rachlin-partners 007-sawyer-residence-rachlin-partners 008-sawyer-residence-rachlin-partners 009-sawyer-residence-rachlin-partners 010-sawyer-residence-rachlin-partners 011-sawyer-residence-rachlin-partners 012-sawyer-residence-rachlin-partners 013-sawyer-residence-rachlin-partners 014-sawyer-residence-rachlin-partners 015-sawyer-residence-rachlin-partners 016-sawyer-residence-rachlin-partners 017-sawyer-residence-rachlin-partners work_sawyer_house_11Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Rachlin Partners

Hoàn thành : 2014

Diện tích đất : 286 m2

Hình ảnh : courtesy of Rachlin Partners

Thông tin : Rachlin Partners

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-53