Playa del Carmen House là một dự án nhà ở, được hoàn thành bởi YUPANA Arquitectos, năm 2014. Ngôi nhà có diện tích 256 m2, tọa lạc ở Chincha Alta, Peru.

Ngoại thất

Casa-en-Playa-del-Carmen-09 Casa-en-Playa-del-Carmen-10 Casa-en-Playa-del-Carmen-11 Casa-en-Playa-del-Carmen-12 Casa-en-Playa-del-Carmen-04 Casa-en-Playa-del-Carmen-03Nội thất

Casa-en-Playa-del-Carmen-01 Casa-en-Playa-del-Carmen-02 Casa-en-Playa-del-Carmen-05 Casa-en-Playa-del-Carmen-06 Casa-en-Playa-del-Carmen-07 Casa-en-Playa-del-Carmen-08Mặt bằng và mặt cắt

Casa-en-Playa-del-Carmen-13 Casa-en-Playa-del-Carmen-14 Casa-en-Playa-del-Carmen-15 Casa-en-Playa-del-Carmen-16

Mô hình

Casa-en-Playa-del-Carmen-17Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : YUPANA Arquitectos

Hoàn thành : 2014; Diện tích : 256 m2

Hình ảnh : courtesy of YUPANA Arquitectos

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-53