Svarga Residence là một ngôi nhà ở đương đại, tọa lạc tại Kota Denpasar, Bali, Indonesia.

Được thiết kế bởi RT+Q Architects, ngôi nhà trải dài trên một diện tích rộng 784 m2.

Ngoại thất

Svarga-Residence-01 Svarga-Residence-02 Svarga-Residence-03 Svarga-Residence-04 Svarga-Residence-05 Svarga-Residence-06 Svarga-Residence-07 Svarga-Residence-08 Svarga-Residence-09 Svarga-Residence-17Nội thất

Svarga-Residence-11 Svarga-Residence-12 Svarga-Residence-13 Svarga-Residence-14 Svarga-Residence-15 Svarga-Residence-16Mặt bằng và phối cảnh

Svarga-Residence-18 Svarga-Residence-19 Svarga-Residence-20 Svarga-Residence-21

Mô hình

Svarga-Residence-22 Svarga-Residence-23 Svarga-Residence-24Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : RT+Q Architects

Diện tích : 784 m2

Hình ảnh : Albert Lim

Thông tin  : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-53