23 Terrace được thiết kế bởi DRTAN LM Architect; tọa lạc tại Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia; hoàn thành năm 2015.

Ngoại thất

TTDI17 TTDI20 TTDI27 TTDI31 TTDI32 TTDI33Nội thất

TTDI01 TTDI03 TTDI04 TTDI08 TTDI10 TTDI13Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

02_Ground_Floor_Plan 03_First_Floor_Plan 04_Roof_Plan 150311_23_Terrace_ISO front_elevation rear_elevation section_AA

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : DRTAN LM Architect

Hoàn thành : 2015

Hình ảnh : H. Lin Ho

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55