Ngoại thất

7 82 92

Ngôi nhà tôi làm có nhiều khoảng trống để có thể tận dụng ánh sáng từ mặt tiền, quan trọng hơn là mọi người có thế đứng ở đâu đó trong nhà đều quan sát các không gian khác một cách trực tiếp. Ngôi nhà cần có không gian liên hoàn và nó hướng nội. Gia chủ muốn ngôi nhà của mình thật dung dị, nhẹ nhàng từ mặt tiền tới không gian nội thất vì số tiền mà anh có khá eo hẹp. Thực sự đó là trở ngại không nhỏ đối với tôi.

Từ các chi tiết kiên trúc, không gian bắt đầu được tiết chế và cân nhắc hơn nhiều so với những ngôi nhà khác. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn nhà anh có những không gian thực sự thú vị. Anh có thắc mắc với tôi một chi tiết: Mình không hiểu bạn đặt cái thang nhỏ ở cạnh cửa sổ làm gì? Tôi chỉ nói: Anh sẽ đọc hết một quyển sách trên cái thang đó. Anh đã thực sự thích thú với góc nhỏ này. Đó là cách mà ngôi nhà của anh được hình thành.

Nội thất

14 24 31 41 51 62 102 111 122 141 151 161Mặt bằng và mặt cắt

171 182 191 201

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : MON Atelier Architecture

Hoàn thành : 2014

Diện tích đất : 45,6m2

Hình ảnh : Vũ Ngọc Hà / AIF studio

Thông tin : handhome / archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-52