Bằng cách gỡ bỏ các bức tường và kết hợp một loạt các khu vườn trong nhà, kiến ​​trúc sư José Roberto Paredes thuộc Cincopatasalgato Architects đã tạo ra một ngôi nhà bãi biển ở El Salvador với phong cách chiết trung đầy cảm hứng.

Ngoại thất

Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Night-10 Architecture-Modern-Pool-Casa-Azul-El-Salvador-Jason-Bax-1

Các thiết kế của Paredes kết nối con người với môi trường của họ, điển hình là ngôi nhà bên bờ biển phía Bắc El Salvador này. Nhiệm vụ thiết kế được đề xuất : một ngôi nhà nghỉ dưỡng đơn giản, trang nhã với các chi tiết kiến trúc đặc sắc, Paredes đã bố cục ngôi nhà 371,61 m2 thành một ốc đảo đầy cảm hứng với các tiện ích sinh hoạt một bên, hồ bơi ở một bên cùng tầm nhìn rộng ra Thái Bình Dương.

Đồ nội thất tùy chỉnh với các thiết kế của Claudia & Harry Washington độc đáo với màu vàng tươi và tư vấn cảnh quan địa phương Organika.

Nội thất

Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Big-Ass-Fan-4 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Interior-7 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Interior-Kitchen-5 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Stairs-6 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Jason-Bax-3 CASA_AZUL_JBAX-7 CASA_AZUL_JBAX-16 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Interior-Ocean-8 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Jason-Bax-2 Architecture-Modern-Casa-Azul-El-Salvador-Interior-9 guest-room-interior-garden-vanity main-bedroom-concrete-walls-pendant-lamp

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Cincopatasalgato Architects (Kiến trúc)

Claudia & Harry Washington (Nội thất)

Organika (Cảnh quan)

Hình ảnh :  Jason Bax

Thông tin :   Cincopatasalgato / Jason Bax photography / dwell

Nguồn : kientrucnhangoi.

Panel 00-55