That 60s House  là nhà ở riêng lẻ được thiết kế bởi Plasterlina, hoàn thành năm 2015.

Ngôi nhà tọa lạc tại Warsaw, Ba Lan.

Nội thất

That-60s-House-01 That-60s-House-03 That-60s-House-04 That-60s-House-05 That-60s-House-06 That-60s-House-07 That-60s-House-08 That-60s-House-09 That-60s-House-10 That-60s-House-11 That-60s-House-12 That-60s-House-13 That-60s-House-14 That-60s-House-15 That-60s-House-16 That-60s-House-17 That-60s-House-18 That-60s-House-19 That-60s-House-20 That-60s-House-21 That-60s-House-22 That-60s-House-23 That-60s-House-24 That-60s-House-25

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Plasterlina

Hoàn thành : 2015

Hình ảnh : courtesy of Plasterlina

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp