D47 một ngôi nhà riêng lẻ nằm ở Myslowice, Ba Lan.

Được thiết kế bởi Widawscy Studio Architektury, năm 2015, ngôi nhà với nội thất tươi sáng sinh động trong từng đường nét và chi tiết.

Nội thất

D47-02 D47-03 D47-06 D47-07 D47-08 D47-10 D47-13 D47-14 D47-15 D47-16 D47-17 D47-18 D47-19 D47-20 D47-21 D47-22 D47-24 D47-25 D47-30 D47-34 D47-36 D47-38

Mặt bằng

D47-39 D47-40

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Widawscy Studio Architektury

Hoàn thành : 2015

Hình ảnh : courtesy of Widawscy Studio Architektury

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp