Ngoại thất

4_2 4_3 2_54_4

Nội thất

1 2_2 2_3 2_4 3 3_1 4

Mặt bằng và mặt cắt

first second third attic C:UserskeankokDesktopPhuat rdPH FP 01 -- Model (1)

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Envelope Architects (Kiến trúc),

The Design Practice (Nội thất)

Hoàn thành : 2015

Diện tích : 361 m2

Hình ảnh : courtesy of Envelope Architects

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp