Tọa lạc ở Islington, London, AnhHerringbone House / Nhà Xương cá được thiết kế bởi Atelier Chanchan.

Nội thất mở và ngập tràn ánh sáng, ngôi nhà cho phép giao tiếp dễ dàng giữa các không gian.

Ngoại thất

Herringbone-House-01 Herringbone-House-04 Herringbone-House-03 Herringbone-House-02

Nội thất

Herringbone-House-05 Herringbone-House-06 Herringbone-House-07 Herringbone-House-08 Herringbone-House-09 Herringbone-House-10 Herringbone-House-11 Herringbone-House-12

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Herringbone-House-13 Herringbone-House-14 Herringbone-House-15 Herringbone-House-16 Herringbone-House-17

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Atelier Chanchan

Hình ảnh : Mike Tsang Photography & Thomas Giddings

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.

Panel 00-54