Ngoại thất

_29G0008 _29G0088 _29G9974 _29G9986 _MG_9651 _29G0015 _29G0007

Từ Kiến trúc sư.

Mối quan tâm lớn nhất về dự án này 2/3 diện tích đất đang được xem xét trong kế hoạch xây dựng đường bộ của thành phố. Vì vậykhách hàng, những người làm việc trong một công ty mai táng tại nơi này, về lâu dài, mong muốn:

Chúng tôi muốn tiếp tục hoạt động tại nơi này ngay cả khi chúng tôi phải dỡ bỏ 2/3 diện tích của tòa nhà. Ngay cả nếu chúng tôi có thể chỉ có một không gian nhỏ cho bàn tiếp tân, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục công việc như chúng tôi đã làm.

Do đó, chúng tôi đã dự trù đặt một đường ranh phân chia trên thiết kế của chúng tôi trước khi tòa nhà được dỡ bỏ, trong trường hợp kế hoạch xây dựng đường bộ của thành phố được thực hiện.

Nội thất

_29G8296 _29G8314 _29G8382 _29G8386 _29G8407 _29G8433 _29G8449 _29G8454 _29G8467 _29G8490 _29G8494 _29G8532 _29G8546 portada__29G8375

Mặt bằng, mặt đứng

PDFExport PDFExport siteplan section-east section-south

Mô hình

Takenori MIURA

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Starpilots

Hoàn thành : 2014

Diện tích : 195 m2

Hình ảnh : Satoshi Asakawa

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55