Ando Studio một văn phòng kỹ thuật số được thành lập bởi kiến trúc sư Aziza Oren và nhà thiết kế nội thất Anna Epstein cùng Ety Azougy năm 2011.

Căn hộ thanh lịch này được thiết kế năm 2013 cho một khách hàng Paris, Pháp.

Nội thất

Apartment-in-Saint-Germain-02 Apartment-in-Saint-Germain-03 Apartment-in-Saint-Germain-04 Apartment-in-Saint-Germain-05 Apartment-in-Saint-Germain-08 Apartment-in-Saint-Germain-09 Apartment-in-Saint-Germain-10-1 Apartment-in-Saint-Germain-11 Apartment-in-Saint-Germain-12 Apartment-in-Saint-Germain-13 Apartment-in-Saint-Germain-15 Apartment-in-Saint-Germain-16

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Ando Studio

Hoàn thành : 2013

Hình ảnh : courtesy of Ando Studio (3d render)

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp