Dự án này bao gồm cải tạo và mở rộng cho một ngôi nhà từ thế kỷ 19. Kiểu kiến trúc của ngôi nhà có thể tìm thấy tại vùng Languedoc Địa Trung Hải, trước đây được dành riêng cho sinh cảnh khai thác đất nông nghiệp, vườn nho ô liu. Mong muốn của khách hàng chính là làm cho di sản thuộc sở hữu gia đình này trở thành một nơi lưu trú bền vững được sử dụng cho các ngày nghỉ như một ngôi nhà chính thức.

Ngoại thất

CABINET-CABINET_CASTRIES_1 CABINET-CABINET_CASTRIES_2 CABINET-CABINET_CASTRIES_3 CABINET-CABINET_CASTRIES_5 CABINET-CABINET_CASTRIES_6 CABINET-CABINET_CASTRIES_7 CABINET-CABINET_CASTRIES_9 CABINET-CABINET_CASTRIES_10 CABINET-CABINET_CASTRIES_11

Nội thất

CABINET-CABINET_CASTRIES_12 CABINET-CABINET_CASTRIES_13 CABINET-CABINET_CASTRIES_14 CABINET-CABINET_CASTRIES_15 CABINET-CABINET_CASTRIES_16 CABINET-CABINET_CASTRIES_17 CABINET-CABINET_CASTRIES_19

Mặt bằng và mặt đứng

/Users/yoan/Documents/CABINET CABINET/CASTRIES - Maison des Aire /Users/yoan/Documents/CABINET CABINET/CASTRIES - Maison des Aire /Users/yoan/Documents/CABINET CABINET/PROJETS/EN_COURS/CASTRIES /Users/yoan/Documents/CABINET CABINET/PROJETS/EN_COURS/CASTRIES

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Cabinet-Cabinet Architectures

Hoàn thành : 2014

Diện tích : 260 m2

Hình ảnh : Yoan Claveau de Lima

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp