Paris Solferino một dự án được thực hiện bởi Sarah Lavoine.

Tọa lạc tại Paris, Pháp, căn hộ đã được cải tạo năm 2014.

Nội thất

Paris-Solferino-02 Paris-Solferino-03 Paris-Solferino-05 Paris-Solferino-06 Paris-Solferino-07 Paris-Solferino-08 Paris-Solferino-09 Paris-Solferino-10 Paris-Solferino-12 Paris-Solferino-13 Paris-Solferino-14 Paris-Solferino-15 Paris-Solferino-16 Paris-Solferino-17 Paris-Solferino-21 Paris-Solferino-22 Paris-Solferino-23 Paris-Solferino-24 Paris-Solferino-25 Paris-Solferino-27 Paris-Solferino-28 Paris-Solferino-29

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Sarah Lavoine

Hoàn thành : 2014

Hình ảnh : courtesy of Sarah Lavoine

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp