Alexander Brenner Architects có trụ sở đặt tại Stuttgart đã thiết kế MIKI 1 House.

Ngôi nhà đương đại này bao gồm 3 tầng và hai khối nhà, tọa lạc tại Stuttgart, Đức.

Ngoại thất

MIKI-1-04 MIKI-1-03 MIKI-1-02 MIKI-1-01 MIKI-1-05 MIKI-1-06

Nội thất

MIKI-1-13 MIKI-1-12 MIKI-1-11 MIKI-1-10_2 MIKI-1-09 MIKI-1-08-1 MIKI-1-08 MIKI-1-07

Mặt bằng

MIKI-1-21 MIKI-1-22 MIKI-1-23

Mô hình

MIKI-1-24

Thiết kế : Alexander Brenner Architects

Hình ảnh : courtesy of Alexander Brenner Architects

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn / Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp