Ngoại thất

780-444

780-1722

Private House | Halebarns Location: Halebarns, Greater Manchester Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell Contractors: Planetree Properties

780-009

Gabbie House Location: Halebarns, Greater Manchester Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell Private residence.

Private House | Halebarns Location: Halebarns, Greater Manchester Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell Contractors: Planetree Properties

Nội thất

780-038 780-074 780-082 780-117 780-224

Gabbie House Location: Halebarns, Greater Manchester Client: Stephenson | Bell Architect: Stephenson | Bell Private residence.

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

780-lower_ground_floor 780-ground_floor 780-site_plan 780-south_elevation 780-section_1 780-section_2

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Stephenson ISA Studio

Hoàn thành : 2006

Diện tích : 465 m2

Hình ảnh : Courtesy of Stephenson ISA Studio

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp