Basseynaya Str là một căn hộ phong cách đương đại Kiev, Ukraine được thiết kế bởi Olga Akulova Design.

Nội thất pha trộn nhiều yếu tố nghệ thuật đương đại, tường gạch, phụ kiện trang trí lạ mắt để tạo ra một không gian tràn ngập cá tính.

Nội thất

Basseynaya-Str-01 Basseynaya-Str-02 Basseynaya-Str-03 Basseynaya-Str-04 Basseynaya-Str-05 Basseynaya-Str-06 Basseynaya-Str-07 Basseynaya-Str-08 Basseynaya-Str-09 Basseynaya-Str-09-1 Basseynaya-Str-10 Basseynaya-Str-11 Basseynaya-Str-12 Basseynaya-Str-13 Basseynaya-Str-14 Basseynaya-Str-15 Basseynaya-Str-16

Mặt bằng

Basseynaya-Str-17

Thiết kế : Olga Akulova Design

Hình ảnh : courtesy of Olga Akulova Design

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn / homeadore; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp