Getmana Street là nhà ở riêng lẻ được thiết kế bởi Olga Akulova Design.

Ngôi nhà tọa lạc Kiev, Ukraineđược hoàn thành năm 2013.

Nội thất

Getmana-Street-01 Getmana-Street-02 Getmana-Street-03 Getmana-Street-04 Getmana-Street-05 Getmana-Street-06 Getmana-Street-07 Getmana-Street-08 Getmana-Street-09 Getmana-Street-10 Getmana-Street-11 Getmana-Street-12 Getmana-Street-13

Thiết kế : Olga Akulova Design

Hoàn thành : 2013

Hình ảnh : courtesy of Olga Akulova Design

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : … ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp