Olga Akulova Design đã hoàn thành thiết kế mới cho một căn hộ chung cư mang phong cách KENZO. Căn hộ này tọa lạc tại Kiev, Ukraine.

Nội thất

With-a-Dream-About-KENZO-01 With-a-Dream-About-KENZO-03 With-a-Dream-About-KENZO-05 With-a-Dream-About-KENZO-08 With-a-Dream-About-KENZO-09 With-a-Dream-About-KENZO-11 With-a-Dream-About-KENZO-13 With-a-Dream-About-KENZO-14 With-a-Dream-About-KENZO-17 With-a-Dream-About-KENZO-19 With-a-Dream-About-KENZO-21 With-a-Dream-About-KENZO-22 With-a-Dream-About-KENZO-23 With-a-Dream-About-KENZO-24 With-a-Dream-About-KENZO-25 With-a-Dream-About-KENZO-26

Thiết kế : Olga Akulova Design

Hoàn thành : 2012

Hình ảnh : Andrey Avdeenko

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp