Ngoại thất

Nội thất

BES Pavilion là một không gian phục vụ cộng đồng mở, tập trung vào khía cạnh văn hóa và nghệ thuật. Nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, BES (Bamboo Earth Stone) Pavilion được tạo nên bởi vật liệu địa phương và cách thức xây dựng dân gian trên quan điểm lấy người sử dụng làm trung tâm.

Người sử dụng được tiếp cận & giáo dục từ chính những ứng dụng về cách ứng xử của công trình với thiên nhiên, với cộng đồng địa phương. Cách học tốt nhất là hãy thực hiện! Việc tham gia vào quá trình xây dựng để tạo nên không gian đặc thù của địa phương mình là điều kiện thực hành tốt. Những giải pháp của công trình sẽ là những giáo trình giảng dạy hữu ích như: Khí động học (thông gió),Vật lý (tán xạ ánh sáng), Sinh học (quá trình quang hợp, trồng cây), … Điều này sẽ ảnh hưởng tới định hướng hành động trong tương lai của người sử dụng – vì một môi trường sống xanh hơn.

Mặt bằng

Mô hình và sơ đồ không gian

Thiết kế : H&P Architects

Hoàn thành : 2013

Diện tích : 123 m2

Hình ảnh : Trần Tuấn Trung; Trần Ngọc Phương

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily / kienviet; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp