Ngôi nhà đương đại bằng bê tông tuyệt đẹp này được thiết kế năm 2014 bởi Pitsou Kedem Architects. Với diện tích 500 m2, ngôi nhà tọa lạc ở Ramat Gan, Israel.

Ngoại thất

Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-01 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-02 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-03 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-05 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-06 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-07 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-09 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-10 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-11 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-13 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-08 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-15 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-16 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-33 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-35 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-38 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-37 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-39 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-42 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-43

Nội thất

Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-17 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-19 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-20 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-32 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-21 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-30 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-24 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-29 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-25 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-26 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-27 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-28

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-45 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-46 Stunning-Contemporary-Home-in-Ramat-Gan-47

Thiết kế : Pitsou Kedem Architects (Kiến trúc)

Orly Avron Alkabes (Ánh sáng)

Hoàn thành : 2014

Diện tích : 500 m2

Hình ảnh : Amit Geron; Eti Buskila

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily / homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp