Hình khối và không gian kết hợp với nhau trong một mặt dựng thép (CorTen) để tạo và thiết lập ra ranh giới rõ ràng cho ngôi nhà. Cấu trúc trên điều chỉnh lượng ánh sáng mặt trời xuyên qua không gian trong của ngôi nhà và kiểm soát các góc độ của tầm nhìn từ hai phía với cách thức tạo ra sự kiểm soát, đối thoại trực quan giữa bên trong và bên ngoài.

Cấu trúc được xây dựng theo từng lớp và từng khu vực cụ thể. Khu vực trung tâm với không gian trọng tâm, khu vực riêng tư, không gian sinh hoạt chung các không gian bên ngoài, cấu trúc thép trên xác định ranh giới phân chia khu vực cho ngôi nhà, một khu vực trung gian mới kết hợp giữa bên trong bên ngoài.

Ngoại thất

KIDRON_003 KIDRON_006 KIDRON_007 KIDRON_010 KIDRON_014 KIDRON_019 KIDRON_028 KIDRON_032 KIDRON_038 KIDRON_039 KIDRON_041 KIDRON_046 KIDRON_047 KIDRON_075 KIDRON_123 KIDRON_124 KIDRON_126 KIDRON_128 KIDRON_131 KIDRON_137

Nội thất

KIDRON_050 KIDRON_051 KIDRON_059 KIDRON_062 KIDRON_064 KIDRON_066 KIDRON_069 KIDRON_074 KIDRON_081 KIDRON_085 KIDRON_091 KIDRON_095 KIDRON_107 KIDRON_110 KIDRON_111 KIDRON_112 KIDRON_114

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

kidron-base kidron-pl-0 kidron-pl-1 kidron-elev-1 kidron-elev-1_copy kidron-elev-2 kidron-elev-2_copy

Thiết kế : Pitsou Kedem Architects

Hoàn thành : 2014

Diện tích xây dựng : 580 m2; Diện tích đất : 1000 m2

Hình ảnh : Amit Geron; Eti Buskila, Irene Goldberg

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp